Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně sděluje vyhláškou výši průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí roku. Tato částka se použije pro odvod do státního rozpočtu při plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Výše průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí roku:

Rok Částka Kč Vyhláška MPSV
2017 28.761 447/2017 Sb.
2016 27.000 448/2016 Sb.
2015 25.903 355/2015 Sb.
2014 25.179 311/2014 Sb.
2013 24.622 437/2013 Sb.
2012 24.408 446/2012 Sb.
2011 23.726 435/2011 Sb.
2010 23.324 390/2010 Sb.
2009 22.896 466/2009 Sb.


Napsáno v kategorii Mzdy