• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Služby

  Podvojné účetnictví

  Vedeme účetnictví (jiné, než podvojné, v současné době neexistuje) v potřebném rozsahu pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace našimi účetními. Pro vedení účetnictví používáme účetní program Pohoda v síťové verzi. Navíc jsme schopni klientům umožnit i takový způsob vedení účetnictví, kdy si klient sám na našem serveru zadává účetní doklady a my mu poté poskytujeme odborné konzultace a dohled během účetního období s tím, že po skočení účetního období zpracujeme účetní závěrku. Tento způsob je podle našeho názoru vhodný pro subjekty, které již mají větší množství dokladů.

  Daňová evidence

  Fyzickým osobám, které nejsou povinny vést účetnictví nebo ho nevedou dobrovolně, nabízíme vedení daňové evidence. Pro daňovou evidenci používáme vlastní software a do budoucna připravujeme i v oblasti daňové evidence možnost, že si klient tuto evidenci povede sám na našem serveru a my mu budeme, stejně jako v případě účetnictví, poskytovat obdobné konzultace a dohled. V rámci vedení daňové evidence je samozřejmě možné zpracovat evidenci příjmů těm podnikatelů, kteří používají výdajové paušály.

  Mzdy a personalistika

  Subjektům, které mají zaměstnance, nabízíme zpracování mzdových výpočtů včetně povinných evidencí a přehledů pro jednotlivé úřady. Pro mzdové výpočty používáme software firmy SPEISOFT.

  Daňová přiznání

  Nabízíme zpracování všech druhů daňových přiznání a to jak klientům, kteří využívají našich osobních služeb (účetnictví, daňová evidence apod.), tak i klientům, kteří si účetnictví nebo daňovou evidenci zpracovávají sami. Využíváme služeb daňového poradce, takže samozřejmostí je i posunutí lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů do konce června.

  Daňové poradenství

  Součástí našich ostatních služeb je i průběžné daňové poradenství prostřednictvím daňového poradce. Kromě řešení konkrétních problémů našich klientů publikujeme na tomto webu i krátké informace k aktuálním problémům, které se mohou dotýkat většího množství subjektů - a to i těch, kteří našimi klienty nejsou.

  Zastupování v daňových věcech

  Klienti obecně neradi komunikují s finančním úřadem osobně, čemuž se nelze divit. Proto nabízíme službu zastupování klienta daňovým poradcem v řízeních před finančním úřadem, případně jinými úřady (OSSZ, ZP). Předností této služby je, že řadu drobností vyřešíme s úřadem sami, aniž je tím klient zatěžován, a současně i naše schopnost (dána léty praxe) pochopit a odhadnout, co vůbec úřad požaduje. V okamžiku, kdy je klient ze strany úřadu postižen nějakou sankcí, zastupujeme klienta v následujících řízeních.

  Zastupování v soudních sporech

  Daňové řízení včetně opravných prostředků často nekončí předpokládaným výsledkem. V takových případech je občas nutno podstoupit soudní spor. V řízeních před krajskými soudy zastupuje klienty sám daňový poradce, v dalších řízeních před Nejvyšším správním soudem a případně před Ústavním soudem zastoupení klienta zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou advokátní kanceláří.

  Ostatní služby

  Mezi ostatní služby, které nabízíme našim klientům, patří například:

  audit účetnictví ve spolupráci s partnerskou auditorskou kanceláří
  zpracování a podávání statistických výkazů
  zpracování podkladů pro úvěry
  konzultace v pracovně právních věcech

  Kontaktní formulář

  Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně námi poskytovaných služeb, rádi byste nezávaznou kalkulaci či Vás pouze zajímá něco o naší firmě, není nic jednoduššího než nás kontaktovat pomocí tohoto formuláře a my Vám obratem ruky odpovíme. Vše je samozřejmě nezávazné.

  Jméno:
  Firma:
  E-mail:

  Váš dotaz či popis služeb, které máme zahrnout do kalkulace: