Archiv: Účetnictví a evidence

Účetní závěrka a obchodní rejstřík

Podle ust. §38i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku sbírka listin obchodního rejstříku má obsahovat (mimo jiné) i: „výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Účetnictví a evidence

Archivace dokladů

Stále častěji se objevují dotazy k délce doby archivace starých účetních a jiných dokladů. Pokusíme se najít odpověď. Platná legislativa, zejména: zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (ZÚ) zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (ZDPH) zákon č. … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Účetnictví a evidence