Archiv: Ostatní

Omezení plateb v hotovosti

Počínaje 1. 12. 2014 se snižuje limit na placení v hotovosti na 270.000 Kč. Tento limit se používá ještě pro ručení za DPH. Podnikatelé si často neuvědomují svoji povinnost hradit vyšší částky pouze bankovním převodem. Tato povinnost platí pro částky … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Ostatní

Platnost dokumentů v datových schránkách

Dokumenty v datové schránce na rozdíl od papíru mají omezenou platnost. Aby se platnost těchto dokumentů prodloužila, je třeba provést tzv. re-autorizaci Datum, kdy první dokumenty v datových schránkách ztratí platnost, je 21.06.2012. Pojem platnosti je v této souvislosti třeba … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Ostatní

Jednatel a pracovní smlouva

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 09.12.2010, č.j. 3 Ads 119/2010-58 potvrzuje dřívější rozsudky Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 962/200 a 21 Cdo 737/2004. Podle těchto judikátů nemůže jednatel s.r.o. uzavřít pracovní smlouvu na činnost ředitele této společnosti. Taková pracovní … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy, Ostatní

Zkratky a termíny

V našich blozích používáme zkratky a termíny, které zde prezentujeme abecedně seřazené. DPH – daň z přidané hodnoty DUZP – den uskutečnění zdanitelného plnění Daňové tvrzení – daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Jedná se o jakékoliv podání, kde je vypočtena … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Ostatní

Rozdělení zisku v kapitálových společnostech

Nejvyšší soud ČR vydal judikát č. 29 Cdo 4284/2007 z 30. září 2009, kde se zabývá rozdělením zisku v akciové společnosti. Mimo jiné se v něm praví: Jestliže valná hromada akciové společnosti konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Ostatní

Lhůty úkonů ZP a SP v roce 2010

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají obvykle problém uhlídat termíny úkonů ve vztahu k pojistnému na sociální a zdravotní pojištění, protože se pořád mění legislativa. Pokusíme se rekapitulovat současný stav, tj. podání přehledu za rok 2009 a placení záloh v … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Ostatní

Registry a databáze

Revize II. 11.01.2012. Podnikatelé často využívají různé informační zdroje na internetu. Problémem často bývá uložit potřebnou stránku tak, aby byla v případě potřeby rychle nalezena. Pokusili jsme se některé obecné informační zdroje soustředit na této stránce, aby je nebylo třeba … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Ostatní