Archiv: Mzdy

Zaměstnávání invalidů

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, mají zvláštní povinnost vůči osobám se zdravotním postižením. Tato povinnost spočívá v tom, že musí zaměstnat osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4% všech zaměstnanců v pracovním poměru. Pokud … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Čerpání dovolené zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené během kalendářního roku, ve kterém na dovolenou vznikl nárok. Není-li to ze závažných důvodů možné, musí zaměstnavatel určit tuto dovolenou k vyčerpání do konce následujícího kalendářního roku. Pokud tak zaměstnavatel neučiní alespoň do … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí

Ministerstvo práce a sociálních věcí každoročně sděluje vyhláškou výši průměrné mzdy v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí roku. Tato částka se použije pro odvod do státního rozpočtu při plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle ust. § … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Jednatel a pracovní smlouva

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 09.12.2010, č.j. 3 Ads 119/2010-58 potvrzuje dřívější rozsudky Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 962/200 a 21 Cdo 737/2004. Podle těchto judikátů nemůže jednatel s.r.o. uzavřít pracovní smlouvu na činnost ředitele této společnosti. Taková pracovní … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy, Ostatní

Zaměstnavatelé a sociální pojištění

Zaměstnavatelé s méně, než 26 zaměstnanci, si mohou od roku 2011 zvolit mezi dvěma režimy odvodu sociálního, resp. nemocenského pojištění za své zaměstnance. Tweet

Napsáno v kategorii Mzdy

Místo výkonu práce zaměstnance

Podle ust. §34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je jednou z povinných součástí pracovní smlouvy místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána. Z dikce zákona lze dovodit, že míst výkonu práce může být více, nejen … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Pracovní cesta zaměstnance

Podle ust. §42 odst. 1 zákoníku práce se pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce a to s jeho souhlasem. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel musí zaměstnance vyslat (a tedy … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Roční zúčtování záloh

Roční zúčtování záloh je proces, kdy na žádost zaměstnance zaměstnavatel provede výpočet roční daně zaměstnance. Zálohy na daň jsou počítány tak, aby se obecně platilo mírně více, než je třeba, takže při ročním zúčtování záloh vyjde vždy přeplatek na dani … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Zálohová nebo srážková daň?

Mzda je příjmem, který jako jiné příjmy podléhá dani z příjmů fyzických osob. Tato daň je srážena ve dvou verzích: zálohová srážková podle tzv. zvláštní sazby daně Srážková daň se použije u mzdy, která splňuje současně tyto podmínky: jde o … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy

Prohlášení poplatníka

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (PP) je dokument, se kterým se každý zaměstnanec setkává nejméně jednou ročně. Přesto je podle našich zkušeností jeho vyplnění pro řadu zaměstananců složité a plné chyb. Z … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Mzdy