Jednatel a pracovní smlouva

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 09.12.2010, č.j. 3 Ads 119/2010-58 potvrzuje dřívější rozsudky Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 962/200 a 21 Cdo 737/2004. Podle těchto judikátů nemůže jednatel s.r.o. uzavřít pracovní smlouvu na činnost ředitele této společnosti. Taková pracovní smlouva je absolutně neplatná.

Judikát konstatuje, že: …statutární orgán provádí právní úkony směrem dovnitř společnosti (činí právní úkony v pracovněprávních vztazích jménem zaměstnavatele, provádí jmenování a odvolání do funkcí, jež se tímto způsobem obsazují). Samotná okolnost, zda statutární orgán provádí úkon směrem dovnitř společnosti nebo navenek (jako jednatel či jako pověřenec „obchodním vedením společnosti“), nic nemění na tom, že jedná jako statutární orgán a že tato činnost není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zák. práce. Právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným nicméně nebrání tomu, aby jiné činnosti (odlišné od výkonu funkce jednatele) vykonávaly fyzické osoby pro obchodní společnost na základě pracovněprávních vztahů“.

Důsledkem judikátu pak je, že ředitel společnosti nemá nárok na nemocenské a důchodové pojištění z titulu absolutně neplatné pracovní smlouvy. Pokud je současně jednatelem s.r.o., na nemocenské pojištění nemá nárok, na důchodové pojištění by pak měl mít nárok z titulu činnosti jednatele, pokud je jeho výše příjmů dostatečně vysoká. Členové statutárních orgánů akciových společností jsou na tom hůř: kromě nemocenského pojištění nemají nárok ani na pojištění důchodové.

Rozsudek Nejvyšího správního soudu je v současné době (únor 2011) předmětem ústavní stížnosti. Výsledek však nelze předvídat. Stejně tak je momentálně obtížné vyvodit ze současné situace nějaký smysluplný definitivní závěr, který přežije následující vývoj.

Dovolujeme si tedy doporučit následující: historii zatím nechat být a vyčkat výsledku ústavní stížnosti. Pokud má jednatel či člen statutárních orgánů pracovní smlouvu s popsanou náplní práce, je vhodné, ba nutné, ji okamžitě zrušit a řídící činnost vykonávat v obchodně právním rámci jako jednatel či člen statutárního orgánu.Napsáno v kategorii Mzdy, Ostatní