Archiv: Daně

Společný celní sazebník EU

Společný celní sazebník EU je dán v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Aktuální znění sazebníku je možné nalézt na webu Celní správy ČR. … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH, Nezařazené

Nařízení vlády pro režim přenesení daňové povinnosti DPH

Vláda má kompetenci podle ust. § 92f ZDPH stanovit rozsah zboží, které podléhá dočasnému režimu přenesení daňové povinnosti. Odkaz na aktuálně platné nařízení vlády je uveden níže, je však třeba vždy dát pozor na účinnost jednotlivých částí nařízení, protože oblíbeným … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Režim přenesení daňové povinnosti DPH

Režim přenesení daňové povinnosti DPH se používá od 1. 4. 2011, ve stavebnictví pak od 1. 1. 2012. Tento režim je v podstatě se systémem DPH nekompatibilní, neboť stanovuje výjimku ze systémového chování plátců daně. Daň v normálním režimu odvádí dodavatel, … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Vyměřovací základy a minimální zálohy na zdravotní pojištění

Od ledna 2018 se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ na částku 2.024 Kč. Ten, kdo dosud platí zálohy nižší, musí výši zálohy upravit nejpozději pro platbu za leden 2018. V tabulce jsou uvedeny částky záloh a vyměřovacích základů od … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, Zdravotní pojištění

Staré účty finančních úřadů končí

Počínaje rokem 2015 nebude možné platit daně na stará čísla účtů původních finančních úřadů. V souvislosti se změnou struktury finanční správy ČR, která platí od roku 2013, došlo i ke změnám čísel účtů pro placení daní. Platby na stará čísla … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně

Stravenky

Stravenky dnes často používají zaměstnavatelé, kteří sami neprovozují vlastní stravovací zařízení. Stravenka je pak příspěvkem zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnanci mohli během pracovní doby využít stravování u cizích subjektů. Velmi často je diskutováno, kdy a jak stravenky použít. Stravenka sama o … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Daňové exekuce

Správci daně v současné době přistupují k daňovým exekucím, aniž by daňový subjekt na nedoplatek daně předem upozornili. S platností do konce roku 2010 jsme byli zvyklí, že správce daně předtím, než zahájil jakékoliv kroky k vymáhání dlužné daně, zaslal … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, Daňový řád

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzickým osobám počínaje rokem 2015 přibyla nová povinnost: oznamovat správci daně příjmy, které jsou od daně osvobozeny a jsou za rok vyšší než 5 milionů Kč. Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy osoba … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Sleva na dani na děti

Sleva na dani na děti byla do konce roku 2014 stejná na každé dítě. Poslanci ovšem přišli s neotřelým nápadem na změnu, a tak s účinností od 1. 1. 2015 může být sleva na dítě uplatněna hned ve třech výších: na první … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Daňové změny od 1. 1. 2015

Daň  z příjmů nově se zavádí sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu lze uplatnit již za rok 2014. slevy na děti budou tři různé, odstupňované od „pořadí“ dítěte veškeré paušální výdaje bude možné uplatnit pouze ze 2 milionů Kč … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně