Nařízení vlády pro režim přenesení daňové povinnosti DPH

Vláda má kompetenci podle ust. § 92f ZDPH stanovit rozsah zboží, které podléhá dočasnému režimu přenesení daňové povinnosti. Odkaz na aktuálně platné nařízení vlády je uveden níže, je však třeba vždy dát pozor na účinnost jednotlivých částí nařízení, protože oblíbeným sportem našich zákonodárců jsou předpisy, jejichž různé části jsou účinné v různou dobu. 

Dočasný režim přenesení daňové povinnosti dopadá podle nařízení vlády na následující druhy zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží přesáhne 100.000 Kč, od 1. dubna 2015 (s výjimkou cukrové řepy, na kterou tento režim dopadá až od 1. září 2015):

  • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy
  • kovy, včetně drahých kovů
  • mobilní telefony
  • integrované obdvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky
  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (například tablety)
  • videoherní konzole

Druhy zboží jsou upřesněny společným celním sazebníkem EU.

S účinností od 1. 7. 2015 došlo k drobné změně ve upřesnění specifikace obilovin a technických plodin.

Úplné aktuální znění nařízení vlády č. 361/2014 Sb.

 Napsáno v kategorii Daně, DPH