Společný celní sazebník EU

Společný celní sazebník EU je dán v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Aktuální znění sazebníku je možné nalézt na webu Celní správy ČR.

Pokud by web nebyl funkční, nebo byl změněn odkaz, přikládáme celní sazebník ve formátu PDF v aktuálním znění:Napsáno v kategorii Daně, DPH, Nezařazené