Archiv: DPH

Společný celní sazebník EU

Společný celní sazebník EU je dán v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. Aktuální znění sazebníku je možné nalézt na webu Celní správy ČR. … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH, Nezařazené

Nařízení vlády pro režim přenesení daňové povinnosti DPH

Vláda má kompetenci podle ust. § 92f ZDPH stanovit rozsah zboží, které podléhá dočasnému režimu přenesení daňové povinnosti. Odkaz na aktuálně platné nařízení vlády je uveden níže, je však třeba vždy dát pozor na účinnost jednotlivých částí nařízení, protože oblíbeným … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Režim přenesení daňové povinnosti DPH

Režim přenesení daňové povinnosti DPH se používá od 1. 4. 2011, ve stavebnictví pak od 1. 1. 2012. Tento režim je v podstatě se systémem DPH nekompatibilní, neboť stanovuje výjimku ze systémového chování plátců daně. Daň v normálním režimu odvádí dodavatel, … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Nespolehlivý plátce

ZDPH zavedl nový pojem, nespolehlivý plátce. Nespolehlivým plátcem bude ten, kdo závažným způsobem porušil své povinnosti vztahující se ke správě daně, zde myšleno výhradně DPH; porušení povinností při správě jiných daní nemá na označení nespolehlivý plátce vliv. Kdo to skutečně bude, určí … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Uplatňování daňových dokladů

Daňové doklady, ať přijaté, či vydané, se uplatňují v daňovém přiznání k DPH. Podle různých typů zdanitelných plnění se příslušné daňové doklady uplatňují různým způsobem. Jednotný způsob byl moc jednoduchý a zřejmě proto se nepoužívá. Pokusíme se stručným způsobem popsat … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Zveřejnění čísel účtů plátců DPH

Budoucí plátce DPH je povinen v přihlášce k registraci DPH uvést všechny účty, které bude používat pro svoji ekonomickou činnost (§ 96 ZDPH). Dále je povinen označit ty, které budou zveřejněny; pokud tak neučiní, budou zveřejněny všechny účty, které jsou zaregistrovány. Stávající … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Problémy s vracením DPH

Jednou z podmínek, kterou musí podnikatel – plátce DPH – splnit pro nárok na odpočet DPH je podle § 73 odst. 1 písm. a) ZDPH „při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad“. Správci daně pak … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH

Ručení za DPH

Stát přenáší na jednoho plátce DPH zodpovědnost za chování jiného plátce DPH. Příjemce plnění totiž ve vymezených případech, kterých postupně, jak je stát neschopen zajistit výběr daní, přibývá, ručí za to, že dodavatel odvede DPH z tohoto plnění (§ 109 ZDPH). To znamená, … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daně, DPH