Režim přenesení daňové povinnosti DPH

Režim přenesení daňové povinnosti DPH se používá od 1. 4. 2011, ve stavebnictví pak od 1. 1. 2012. Tento režim je v podstatě se systémem DPH nekompatibilní, neboť stanovuje výjimku ze systémového chování plátců daně. Daň v normálním režimu odvádí dodavatel, daň v režimu přenesení daňové povinnosti odvádí odběratel. Režim je zaveden proto, aby se omezily možnosti daňových podvodů.

Režim přenesení daňové povinnosti je principiálně shodný s režimem reverse charge. Rozdíl je pouze v tom, že režim reverse charge se používá při plnění mezi členskými státy EU, zatímco režim přenesení daňové povinnosti se používá výhradně při plnění na území ČR.

Jak poskytovatelům plnění v tomto režimu, tak i jejich příjemcům se zkomplikuje administrativa, neboť jak o poskytnutých, tak i přijatých plněních v tomto režimu bude muset každý, koho se to týká, vést samostatnou evidenci a předkládat ji správci daně.

Režim přenesení se používá jak v trvalém režimu, tak i od 1. 1. 2015 v dočasném režimu na základě nařízení vlády ČR. Trvalé užití znamená, že režim přenesení na určité komodity se užívá podle zákona trvale, zatímco dočasné užití režimu znamená, že režim se má podle zákona používat max. 9 měsíců.

Dočasný režim přenesení daňové povinnosti se týká pouze nařízením vlády aktuálně stanovených druhů zboží.

Trvalý režim přenesení daňové povinnosti se týká následujících zdanitelných plnění:

 • dodání zlata. Zlatem se pro účely režimu přenesení rozumí zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší, s výjimkou investičního zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu a investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 4 ZDPH.
 • dodání zboží podle přílohy č. 5 ZDPH – v podstatě se jedná o odpady při výrobě železa a některé další odpady
 • převodu povolenek na emise skleníkových plynů
 • poskytnutí stavebních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008

Aktuální znění přílohy č. 5 ZDPH:

MF zveřejňuje na svém webu průběžné informace k uplatňování tohoto režimu. Vhodné jsou zejména odpovědi na dotazy podnikatelské veřejnosti, co do režimu spadá a co již nikoliv. Tyto odpovědi jsou ve spodní části stránky.

Dále dávám k dispozici odkazy na klasifikace produkce jen pro stavební práce a kompletní, a to jak přehledně, tak i s podrobnostmi a vysvětlivkami. Dále jsou připojeny i odkazy na web Českého statistického úřadu, kde existuje klasifikace produkce i v rozklikávací verzi. Ve vysvětlivkách se objevují následující zkratky a značky:

 • Z: – Zahrnuje:
 • ZT: – Zahrnuje také:
 • N: – Nezahrnuje:
 • j. n. – jinde neuvedené
 • apod. – a podobně
 • vč. – včetně
 • * – součást kódu

Formulář výpisu z evidence plnění v tomto režimu
Klasifikace produkce CZ-CPA přehled kódů 41 až 43
Klasifikace produkce CZ-CPA podrobnosti kódů 41 až 43
Klasifikace produkce CZ-CPA kompletní přehled
Klasifikace produkce CZ-CPA kompletní podrobnosti
Klasifikace CZ-CPA na webu Českého statistického úřadu
Rozklikávací verze CZ-CPA na webu Českého statistického úřaduNapsáno v kategorii Daně, DPH