Zveřejnění čísel účtů plátců DPH

Budoucí plátce DPH je povinen v přihlášce k registraci DPH uvést všechny účty, které bude používat pro svoji ekonomickou činnost (§ 96 ZDPH). Dále je povinen označit ty, které budou zveřejněny; pokud tak neučiní, budou zveřejněny všechny účty, které jsou zaregistrovány. Stávající plátce může libovolně označovat nové účty ke zveřejnění a rušit zveřejnění stávajících účtů oznámením správci daně.

Placení na nezveřejněný účet dodavatele má ten následek, že odběratel ručí za dodavatelem neodvedenou DPH.

Zveřejněné účty je možné ověřit na stránce systému ARES v odkazu DPH.Napsáno v kategorii Daně, DPH