Uplatňování daňových dokladů

Daňové doklady, ať přijaté, či vydané, se uplatňují v daňovém přiznání k DPH. Podle různých typů zdanitelných plnění se příslušné daňové doklady uplatňují různým způsobem. Jednotný způsob byl moc jednoduchý a zřejmě proto se nepoužívá. Pokusíme se stručným způsobem popsat jednotlivé postupy hlavně s ohledem na současnou praxi správců daně.

Daňové doklady na výstupu se uplatňují ve zdaňovacím období, do které spadá datum uskutečnění zdanitelného plnění. Týká se to všech typů výstupních plnění. Tady je to jednoduché. Příklady: DUZP 15. 4. 2013, doklad se uplatní v přiznání za duben 2013. DUZP 30. 6. 2013, doklad se uplatní v přiznání za červen 2013.

Daňové doklady na vstupu s českou DPH se uplatňují ve zdaňovacím období, ve kterém se dostaly do rukou plátce, který je uplatňuje. Zde je zásadní rozdíl oproti logice uplatňování odpočtu DPH, který byl obvyklý do 31. 3. 2011. Bližší informace zde. Příklady: DUZP 20. 5. 2013, plátce doklad obdržel 22. 5. 2013, doklad lze uplatnit již v přiznání za květen 2013. DUZP 29. 6. 2013, plátce doklad obdržel 1. 7. 2013, doklad lze uplatnit nejdříve v přiznání za červenec 2013.Napsáno v kategorii Daně, DPH