Archiv: Daň z příjmů

Stravenky

Stravenky dnes často používají zaměstnavatelé, kteří sami neprovozují vlastní stravovací zařízení. Stravenka je pak příspěvkem zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnanci mohli během pracovní doby využít stravování u cizích subjektů. Velmi často je diskutováno, kdy a jak stravenky použít. Stravenka sama o … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Oznámení o osvobozených příjmech

Fyzickým osobám počínaje rokem 2015 přibyla nová povinnost: oznamovat správci daně příjmy, které jsou od daně osvobozeny a jsou za rok vyšší než 5 milionů Kč. Oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy osoba … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Sleva na dani na děti

Sleva na dani na děti byla do konce roku 2014 stejná na každé dítě. Poslanci ovšem přišli s neotřelým nápadem na změnu, a tak s účinností od 1. 1. 2015 může být sleva na dítě uplatněna hned ve třech výších: na první … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Sleva na dani za školku

Poplatník – fyzická osoba může počínaje rokem 2014 uplatnit slevu na dani z příjmů fyzických osob za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy, která odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za toto umístění v daném zdaňovacím období. … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Cestovní náhrady ČR

Cestovní náhrady, tedy stravné, náhrady za použití vlastního vozidla nebo motocyklu a ceny pohonných hmot pro aktuální období: Od data Stravné < 12 hodin Stravné 12-18 hodin Stravné >18 hodin Moto Kč/km Auto Kč/km Benzín 95 Benzín 98 Nafta Vyhláška … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Cestovní náhrady zahraničí

Ministerstvo financí každoročně publikuje vyhlášky s výší cestovních náhrad pro zahraniční pracovní cesty. Aktuální i historické sazby náhrad jsou uvedeny níže: Rok 2021, vyhláška MF č. 510/2020 Sb. Rok 2020, vyhláška MF č. 310/2019 Sb. Rok 2019, vyhláška MF č. … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně

Zálohy daně z příjmu

Zálohy daně z příjmu se platí podle § 38a ZDP v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního dne, následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání a minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v … Přečíst celý článek

Napsáno v kategorii Daň z příjmů, Daně