Vyměřovací základy a minimální zálohy na zdravotní pojištění

Od ledna 2018 se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ na částku 2.024 Kč. Ten, kdo dosud platí zálohy nižší, musí výši zálohy upravit nejpozději pro platbu za leden 2018.

V tabulce jsou uvedeny částky záloh a vyměřovacích základů od roku 2010.

Rok Všeob. VZ Koef. VZ Min.záloha Násobek Max.VZ Předpis
2018 28.250 1.0612 29.979 2.024 - - 343/2017
2017 27.156 1.0396 28.232 1.906 - - 325/2016
2016 26.357 1.0246 27.006 1.823 - - 244/2015
2015 25.903 1.0273 26.611 1.797 - - 208/2014
2014 25.903 1.0015 25.942 1.752 72 - 296/2013
2013 25.093 1.0315 25.884 1.748 72 - 324/2012
2012 24.526 1.0249 25.137 1.697 72 1.809.864 286/2011
2011 24.091 1.0269 24.740 1.670 72 1.781.280 283/2010
2010 23.280 1.0184 23.709 1.601 72 1.707.048 339/2009

Legenda:

  • Všeob.VZ je všeobecný vyměřovací základ, vyhlašovaný vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí pro kalendářní rok. Pro výpočet vyměřovacího základu pro konkrétní rok se používá všeobecný vyměřovací základ z roku, který o dva roky předchází konkrétní rok. Protože této formulaci nebude pravděpodobně rozumět, je to takto: např. pro výpočet vyměřovacího základu pro rok 2015 se použije všeobecný vyměřovací základ pro rok 2013, který se přepočte příslušným přepočítacím koeficientem
  • Koef. je již zmíněný přepočítací koeficient
  • VZ je vyměřovací základ pro výpočet minimální zálohy OSVČ. Vypočte se z všeobecného vyměřovacího základu, platného o dva roky dříve a vynásobeného přepočítacím koeficentem
  • Min.záloha je minimální záloha OSVČ
  • Násobek se používá pro výpočet maximálního vyměřovacího základu
  • Max.VZ je maximální vyměřovací základ, vypočtený z vyměřovacího základu vynásobeného násobkem

V létech 2013 až 2014 se maximální vyměřovací základ neuplatnil, ale zákon s ním stále počítal. Novela pro rok 2015 již maximální vyměřovací základ zcela zrušila.Napsáno v kategorii Daně, Zdravotní pojištění