Zaměstnávání invalidů

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, mají zvláštní povinnost vůči osobám se zdravotním postižením. Tato povinnost spočívá v tom, že musí zaměstnat osoby se zdravotním postižením v povinném podílu 4% všech zaměstnanců v pracovním poměru. Pokud tuto povinnost zaměstnavatel neplní, pak musí buď odebírat výrobky či služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením, nebo zvláštním odvodem do státního rozpočtu. Za zaměstnance se pro tento účel nepovažuje osoba s dohodou o pracovní činnosti a provedení práce.

Povinnost je dána ust. §§ 81 a 82 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Konkrétní nastavení povinnosti pro jednotlivé kalendářní roky:

Způsob výpočtu plnění povinného podílu je dán vyhláškou č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, konkrétně částí čtvrtou. Vyhláška ve znění jednotlivých let:

Pokud chce zaměstnavatel postupovat tak, že uhradí do státního rozpočtu odvod za osoby se zdravotním pojištěním, které nezaměstnává, musí tak učinit do 15. 2. následujícího roku.

Průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí jednotlivých let, potřebné pro výpočet výše odvodu do státního rozpočtu, jsou uloženy zde.

Pro odvod do státního rozpočtu je třeba na webových stránkách příslušného úřadu práce najít číslo účtu. Čísla účtů aktuální ke dni 18. 12. 2012 jsou zde, případně zde.

Další informace jsou pak na webu MPSV.Napsáno v kategorii Mzdy