Platnost dokumentů v datových schránkách

Dokumenty v datové schránce na rozdíl od papíru mají omezenou platnost. Aby se platnost těchto dokumentů prodloužila, je třeba provést tzv. re-autorizaci Datum, kdy první dokumenty v datových schránkách ztratí platnost, je 21.06.2012.

Pojem platnosti je v této souvislosti třeba upřesnit. Dokument sám o sobě a jeho obsah je platný i nadále. Problém je v tom, že po vypršení platnosti jeho časového razítka již nelze provést autorizovanou konverzi a tím je důvěryhodnost dokumentu snížena. Laicky by se to dalo přirovnat k situaci, kdy na papírovém dokumentu vybledne podpis a razítko tak, že již nejsou vidět. Stejný problém postihuje i některé účtenky např, od benzínových pump. Po čase vyblednou tak, že nejdou přečíst.

Výběr dokumentů, které re-autorizovat, je na každém z nás. Obecně lze doporučit takové dokumenty, které jsou důležité a bude třeba je používat dlouhodobě, tedy např. rozsudky soudů, stavební povolení, různá osvědčení apod. Na druhé straně asi není třeba re-autorizovat dokumenty použitelné krátkodobě , jako např. předpis úroku z prodlení, různé výzvy k provedení úkonu, předvolání apod.

Odbornější popis problému přesahuje možnosti tohoto blogu, proto lze více informací získat na níže uvedených odkazech. Pokud získáme další odkazy, budeme je postupně přidávat.

http://www.datoveschranky.info/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/datove-schranky-umoznuji-prodlouzeni-casoveho-razitka-id38068/

http://www.lupa.cz/clanky/elektronicke-podpisy-z-blata-do-louze/

http://www.lupa.cz/clanky/prijdeme-o-svou-e-suverenitu/Napsáno v kategorii Ostatní