Finanční správa ČR

Počínaje dnem 1. 1. 2013 je účinný zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, který provedl největší zásah do struktury finančních úřadů od roku 1993. Změna byla poměrně zásadní.

V minulé době existovala soustava finančních orgánů tvořená Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem, která změnou zanikla.

Nově vznikly tyto úřady (některé z nich již existují):

 • generální finanční ředitelství se sídlem v Praze
 • odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně
 • 14 krajských finančních úřadů se sídly v krajských městech
 • specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze

Dřívější finanční úřady se staly územními pracovišti nových krajských finančních úřadů. Odvolací finanční ředitelství řeší opravné prostředky proti rozhodnutím finančních úřadů pro celou republiku. Specializovaný finanční úřad spravuje bez ohledu na sídlo některé vybrané subjekty. Vybraným subjektem podle cit. zákona jsou:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 GKč
 • banka
 • pobočka zahraniční banky
 • spořitelní a úvěrní družstvo
 • pojišťovna
 • pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu
 • zajišťovna
 • pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu
 • člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty, je-li alespoň jeden z jejích členů výše uvedeným subjektemNapsáno v kategorii Daně