Senát vrátil novelu zákona o DPH Sněmovně

Senát dne 10. 12. 2014 vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o DPH.  Novela obsahuje dost podstatné změny pro rok 2015 a 2016.

Příkladem budiž např. vrácení obratu pro povinnou registraci k DPH zpět na 1 milion Kč (pro rok 2015 aktuálně době platí snížený limit 750.000 Kč), dále nově definuje pravidla ohledně nemovitostí, rozšiřuje seznam komodit, které budou dodávány v režimu přenesení daňové povinnosti a v neposlední řadě zavádí tzv. kontrolní hlášení, kterým plátce bude muset oznamovat veškerá plnění, jak uskutečněná, tak i přijatá, výhradně elektronicky a s velkými pokutami za pozdní podání. Kontrolní hlášení se má podávat až od roku 2016.

Nastává tak téměř každoroční situace, kdy si obě parlamentní tělesa na poslední chvíli přehazují mezi sebou docela podstatnou novelu daňového zákona. Můžeme očekávat, že sněmovna někde těsně před koncem roku Senát přehlasuje a novela vyjde tak 30. nebo 31. prosince s platností od 1. ledna. Novely zákonů, vydávané těsně předtím, než mají začít platit, přitom Ústavní soud označil za neústavní.Napsáno v kategorii Aktuality