Změna dne úhrady daně

Dnem 01.11.2009 vstupuje platnost zákon o platebním styku, která má za cíl harmonizovat bankovní platby v souladu s EU. Současně jsou novelizovány i jiné zákony, které stanovují způsoby placení. Jedním z těchto zákonů je i ZSDP (do 31.12.2010; od 01.01.2011 pak ).

Stará, dnes již neplatná úprava, stanovovala den platby daně na den, kdy byla částka odepsána z účtu plátce. Nová úprava den platby mění na den, kdy je platba připsána na účet správce daně v souladu s novou úpravou platebního styku. V daních ovšem tato úprava přináší zásadní problém – s jakým předstihem zaplatit, aby platba přišla včas. Troufáme si odhadnout, že dva dny předem by měly stačit.

Vzniká ovšem ještě další problém: příslušné daňové přiznání bude třeba zpracovat cca o dva dny dříve, než dosud, aby byla známa částka, která se má zaplatit. To současně znamená dodávat nám doklady o stejnou dobu dříve.Napsáno v kategorii Daně