• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Informace

  PF 2010 - 30. 12. 2009

  Dámy a pánové, do nového roku 2010 Vám přejeme hodně zdraví a pevné nervy. Jaroslav Hanyáš a kolektiv

  Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2009 - 28. 12. 2009

  Průměrnou mzdu za I. až III. čtvrtletí 2009 lze zjistit zde.

  Zaměstnavatelé a osoby se zdravotním postižen - 28. 12. 2009

  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Více informací zde.

  Zahraniční stravné pro rok 2010 - 27. 12. 2009

  Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2010 podle vyhlášky MF č. 459/2009 Sb. jsou uloženy zde.

  Cestovní náhrady v tuzemsku pro rok 2010 - 27. 12. 2009

  Cestovní náhrady pro Českou republiku a rok 2010 podle vyhlášky MPSV č. 462/2009 Sb. jsou uloženy zde.

  Zaměstnavatelé a SP v I. pololetí 2007 - 19. 12. 2009

  V období od 01.01.2007 do 30.06.2007 odváděli zaměstnavatelé sociální pojištění za zaměstnance, aniž to zákon chybou poslanců vyžadoval. Více informací zde.

  Roční zúčtování záloh zaměstnanců - 14. 12. 2009

  Po uplynutí kalendářního roku budou zaměstnavatelé jako každý rok provádět roční zúčtování záloh svým zaměstnancům. Zaměstnanci musí o zúčtování požádat do 15.02.2010. Více informací zde.

  Zaměstnanec a slevy na dani - 14. 12. 2009

  Zaměstnanec musí své nároky na daňové slevy prokázat; a to jak pro měsíční výpočty mezd, tak i pro roční zúčtování záloh. Jaké doklady jsou potřeba, lze zjistit zde.

  Zaměstnanec a prohlášení poplatníka - 14. 12. 2009

  Zaměstnanec každoročně podepisuje prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Podrobnosti k vyplnění formuláře lze najít zde.

  Zaměstnanec a srážková nebo zálohová daň - 14. 12. 2009

  Občas se musí zaměstnanec rozhodnout, zda u své mzdy zvolit daň srážkovou, nebo zálohovou. Podporu pro rozhodnutí lze nalézt zde.

  Změna dne úhrady SP - 1. 12. 2009

  Od ledna 2010 dochází k obdobné změně dne úhrady sociálního pojištění, které odvádějí zaměstnavatelé, jako u daní a zdravotního pojištění. Více informací zde.

  Záloha daně z příjmu - 1. 12. 2009

  Dne 15.12.2009 je splatná čtvrtletní i pololetní záloha daně z příjmu. S ohledem na stávající úpravu úhrady daně doporučujeme zálohu uhradit do 11.12.2009. Platí pouze pro ty subjekty, které nejsou v roce 2009 od placení záloh daně z příjmu osvobozeny.

  Stravenky - 24. 11. 2009

  Stravenky jsou často používaným způsobem příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců během pracovní směny. Jejich použití má ovšem zákonné omezení, více zde.

  Zálohy daně z příjmu ve světle zákona - 24. 11. 2009

  Zálohy daně z příjmů platí pravidelně řada poplatníků. Zákonné podmínky pro placení záloh a způsob určení jejich výše jsou popsány zde.

  Změna sazeb DPH pro rok 2010 - 19. 11. 2009

  Počínaje 01.01.2010 se mění sazby DPH a to na 10% a 20%.

  Účty finančních úřadů - 17. 11. 2009

  Pokud plátce daně nezná číslo účtu finančního úřadu, na který hodlá platit daň, je velmi jednoduché si jej zjistit. Více informací zde.

  Změna dne úhrady ZP - 16. 11. 2009

  Od ledna 2010 dochází ke změně lhůty splatnosti zdravotního pojištění, které odvádějí zaměstnavatelé. Současně se mění i den úhrady obdobně, jako u daní. Více informací zde.

  Archivace dokladů - 16. 11. 2009

  Po létech podnikání se objevuje problém, zda a jak dlouho archivovat staré doklady. Více informací zde.

  Výdajový paušál na vozidla - 4. 11. 2009

  Počínaje zdaňovacím obdobím, započatým v roce 2009, lze použít tzv. výdajový paušál na dopravu motorovým vozidlem. Více informací zde.

  Datové schránky - 1. 11. 2009

  Dnem 01.11.2009 mají začít fungovat elektronické datové schránky. Více informaci zde.

  Změna dne úhrady daně - 28. 10. 2009

  Dnem 01.11.2009 se mění platební podmínky pro placení daní. Daň je uhrazena až připsáním na účet správce daně. U pojistných ke stejné změně dojde až k 01.01.2010. Více informaci zde.

  Paradox, s.r.o. - 21. 10. 2009

  Dne 06.10.2009 byla otevřena kancelář společnosti Paradox, s.r.o. na adrese Šujanovo náměstí 3, 602 00 Brno.

  Starší informace

  Rok: 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009