• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Informace

  Ceny PHM pro rok 2013 - 28. 12. 2012

  Ceny pohonných hmot pro zaměstnance i pro podnikatele pro rok 2013 podle vyhlášky MPSV č. 472/2012 Sb. jsou uloženy zde.

  Cestovní náhrady ČR 2013 - 28. 12. 2012

  Cestovní náhrady pro Českou republiku a rok 2013 podle vyhlášky MPSV č. 472/2012 Sb. jsou uloženy zde.

  Průměrnou mzda za I. až III. čtvrtletí 2012 - 28. 12. 2012

  Průměrnou mzdu v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 2012 lze zjistit zde.

  PF 2013 - 20. 12. 2012

  Firma Paradox, s.r.o. a daňový poradce Ing. Jaroslav Hanyáš Vám přejí klidné prožití vánočních svátků. V novém roce mějte pak úsměv na tváři při placení vyšších daní.

  Slevy na dani a srážková daň nerezidentům - 20. 12. 2012

  Další změny pro příští rok: osoba, která uplatní výdajový paušál, nesmí současně uplatnit daňovou slevu na manžela (manželku) a na děti. Neplatí to jen v případě, kdy je součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je menší nebo roven 50 % celkového základu daně. Srážková daň z některých druhů příjmů, které patří nerezidentům ze zemí, s kterými nemá ČR uzavřena smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo smlouvu o výměně informací v oblasti daní, bude 35%. Veškeré daňové změny pro rok 2013 jsou soustředěny zde.

  Nespolehlivý plátce - 19. 12. 2012

  Od 01.01.2013 bude finanční správa kastovat plátce DPH a některé, podle vlastních, dosud neznámých kriterií, bude označovat jako nespolehlivé plátce. Více informací zde.

  Finanční správa ČR - 12. 12. 2012

  Dnem 01.01.2013 se mění struktura finančních orgánů. Více informací zde.

  Záloha daně z příjmu - 12. 12. 2012

  Dne 17.12.2012 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Paušály, důchodci - 4. 12. 2012

  Další změny z balíčku: výdajové paušály z podnikání a z pronájmu ve výši 30% a 40% se budou moci uplatnit pouze na příjmy do 2MKč. Paušály vyšší omezeny nebudou. Tato změna je trvalá. Osoba, která k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, nemůže uplatnit osobní slevu na dani (24840 Kč). Tato změna platí jen na léta 2013 až 2015. Veškeré daňové změny z balíčku jsou soustředěny zde.

  Solidární zvýšení daně z příjmu - 28. 11. 2012

  Daňový balíček zavádí na léta 2013 až 2015 tzv. solidární zvýšení daně, což je eufemismus pro další daňovou sazbu. Zvýšení činí 7% z rozdílu mezi součtem příjmů ze závislé činnosti a z podnikání a mezi 48násobkem průměrné mzdy, který činí něco přes 1,2MKč ročně. Česky řečeno, kdy vydělá zaměstnáním a podnikáním více, než cca 1,2MKč ročně, zaplatí na daních z části příjmu nad 1,2MKč o 7% více. Veškeré daňové změny budou postupně soustředěny zde.

  Zrušení stropu pro zdravotní pojištění - 21. 11. 2012

  Schválený daňový balíček ruší strop pro zdravotní pojištění na léta 2013 až 2015.

  Zvýšení daně z převodu od 01.01.2013 - 20. 11. 2012

  Ve schváleném daňovém balíčku je s platností od 01.01.2013 řada daňových změn. Tyto změny vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud se Poslanecké sněmovně podaří zvrátit předpokládané veto Senátu a možné veto prezidenta. První závažnou změnou je zvýšení daně z převodu nemovitostí ze tří na čtyři procenta.

  Záloha daně z příjmu - 5. 9. 2012

  Dne 17.09.2012 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  10. 6. 2012

  Dne 15.06.2012 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Platnost dokumentů v datových schránkách - 6. 6. 2012

  Dokumenty v datové schránce na rozdíl od papíru mají omezenou platnost. Aby se platnost těchto dokumentů prodloužila, je třeba provést tzv. re-autorizaci. Více informací zde.

  Omezení plateb v hotovosti - 5. 6. 2012

  Výše plateb v hotovosti je omezena zákonem. Počínaje 27.05.2011 se hranice 15 000 EUR změnila na 350 000 CZK. Více informací zde.

  Problémy s vracením DPH - 26. 4. 2012

  Správci daně čím dál víc uplatňují vůči podnikatelům nový postup, jak nevracet DPH. Více informací zde.

  Záloha daně silniční - 13. 4. 2012

  Dne 16.04.2012 je splatná záloha daně silniční na rok 2012. Naši klienti se podrobnosti k této platbě dozvědí z daňového listu.

  Záloha daně z příjmu - 7. 3. 2012

  Dne 15.03.2012 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Dohoda o provedení práce - 16. 1. 2012

  Dohody o provedení práce doznaly s platností od 01.01.2012 výrazné změny. Více informací zde.

  Přiznání k dani z nemovitostí - 16. 1. 2012

  Každý, kdo v roce 2011 nabyl nebo pozbyl nemovitost, musí do 31.01.2012 buď podat přiznání, nebo oznámení správci daně. Povinnost podat přiznání se nově týká i subjektů, u kterých sice nedošlo ke změně, ale kteří mají ve vlastnictví pozemky se zpevněným povrchem, na listech vlastnictví obvykle označených jako zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. Více informací zde a zde.

  Daňový doklad - 11. 1. 2012

  Daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti DPH musí obsahovat kromě jiného i sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Více informací zde.

  Režim přenesení daňové povinnosti - 11. 1. 2012

  Plátci DPH, kteří v režimu přenesení daňové povinnosti potřebují zatřídit svoji činnost do klasifikace produkce CZ-CPA, mají nově k dispozici i kompletní číselník, a to jak ve verzi textové, tak i elektronické na webu ČSÚ. Více informací zde.

  Změna v ručení za DPH - 10. 1. 2012

  Počínaje 01.01.2012 došlo ke změně podmínek při ručení odběratele za nezaplacenou DPH dodavatelem. Odběratel nově ručí i v případech, kdy hradil dodavateli na zahraniční účet. Více informací zde.

  Změny sazeb DPH - 10. 1. 2012

  Počínaje 01.01.2012 se mění snížená sazba DPH na 14% a základní sazba zůstává na 20%. Počínaje 01.01.2013 se obě sazby DPH sjednotí na 17,5%.

  OSVČ a minimální ZP pro rok 2012 - 10. 1. 2012

  Minimální zdravotní pojištění v roce 2012 pro OSVČ, pro které je podnikání hlavní činností, je 1697 Kč. Naši klienti mají ve svém daňovém listu tuto skutečnost v záhlaví ZP označenu poznámkou "Hlavní". Pokud taková OSVČ dosud platila zálohy nižší, musí zálohu upravit nejpozději pro platbu na leden 2012, tedy k 05.02.2012.

  Průmerná mzda za I. až III. čtvrtletí 2011 - 3. 1. 2012

  Průměrnou mzdu v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 2011 lze zjistit zde.

  Zaměstnavatelé a invalidé - 3. 1. 2012

  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Více informací zde.

  Starší informace

  Rok: 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009