• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Informace

  PF 2014 - 20. 12. 2013

  Firma Paradox, s.r.o. a daňový poradce Ing. Jaroslav Hanyáš Vám přejí klidné prožití vánočních svátků a střízlivý přechod do nového roku. Optimistům si dovolujeme sdělit, že dobře už bylo.

  Daňové změny k 01.01.2014 - 15. 12. 2013

  Daňové změny k 01.01.2014: V určitých případech nabytí nemovité věci není třeba znalecký posudek. Týká se to především pozemků, jejichž součástí je stavba pro bydlení, včetně garáží a samostatných jednotek; dále pak některých dalších pozemků. V těchto případech se využije tzv. směrná hodnota podle vyhlášky MF. Pokud by cena zjištěná znalcem byla pro poplatníka lepší, lze znalecký posudek předložit; v tom případě má cena zjištěná přednost před směrnou hodnotou. Pro stanovení základu daně se bere v úvahu kromě ceny sjednané i 75% směrné, nebo zjištěné ceny. Za sjednanou cenu se nově považuje cena včetně DPH. Nově se ruší osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti. Od daně je osvobozeno první úplatné nabytí, pokud k němu dojde nejpozději do pěti let ode dne, kdy je stavbu možné užívat; nemovitost již může být v této lhůtě užívaná. Při směně se zdaňuje převod každé nemovitosti samostatně. Přílohy k daňovému přiznání již nemusí být v ověřených kopiích. Průběžně doplňovaný seznam daňových změn je zde.

  Daňové změny k 01.01.2014 - 6. 12. 2013

  Daňové změny k 01.01.2014: DPH nově podléhá i převod zastavěného pozemku a pozemku, na kterém jsou inženýrské sítě. Plátci mají nově povinnost činit elektronicky veškerá podání, týkající se DPH. Výjimku mají pouze fyzické osoby s obratem do 6MKč. Průběžně doplňovaný seznam daňových změn je zde.

  Daňové změny k 01.01.2014 - 4. 12. 2013

  Daňové změny k 01.01.2014: Mění se způsob ručení za nezaplacenou DPH v případě platby na nezveřejněný účet dodavatele. Příjemce zdanitelného plnění v tomto případě ručí jen tehdy, pokud platba přesáhne dvojnásobek částky, kterou lze podle zákona o omezení plateb v hotovosti platit hotově. Tato změna platí již počínaje 01.12.2013. Průběžně doplňovaný seznam daňových změn je zde.

  Záloha daně z příjmu - 3. 12. 2013

  Dne 16.12.2013 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Zahraniční stravné pro rok 2014 - 2. 12. 2013

  Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014 podle vyhlášky MF č. 354/2013 Sb. jsou uloženy zde.

  Daňové změny k 01.01.2014 - 2. 12. 2013

  Daňové změny k 01.01.2014: Ruší se daň dědická a daň darovací; příjmy z dědictví a darů přecházejí do režimu daně z příjmu. Ruší se i daň z převodu nemovitostí, nově se zavádí daň z nabytí nemovitých věcí. Pří změně vlastnictví k nemovitosti kupní nebo směnnou smlouvou bude možné se dohodnout, že daň bude hradit nabyvatel. Průběžně doplňovaný seznam daňových změn je zde.

  Záloha daně z příjmu - 4. 9. 2013

  Dne 16.09.2013 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Tato informace platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Zvýšení minimální mzdy - 28. 8. 2013

  Počínaje dnem 01.08.2013 se minimální mzda zvýšila z 8000 Kč na nových 8500 Kč.

  Občas i nevážně - 15. 6. 2013

  I z písemnosti od finančního úřadu je možné mít radost. Zvláště ženy zamáčknou slzu.

  Záloha daně z příjmu - 11. 6. 2013

  Dne 17.06.2013 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Záloha daně silniční - 11. 4. 2013

  Dne 15.04.2013 je splatná záloha daně silniční na rok 2013. Naši klienti, kterým jsme zpracovali přiznání k dani silniční za rok 2012, se podrobnosti k této platbě dozvědí z daňového listu. Pokud někomu od začátku roku 2013 oproti roku 2012 přibylo další vozidlo, je třeba zálohu z daňového listu zvýšit o cca 3000 Kč za každé nové vozidlo.

  Zálohy daně z příjmu - 6. 3. 2013

  Dne 15.03.2013 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. POZOR! Je třeba platit na nová čísla FÚ. Tato informace platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Bankovní účty plátců DPH - 28. 2. 2013

  Druhá výzva! Čísla účtů plátců DPH budou nově zveřejněna na internetu zřejmě od 01.04.2013. Placení na nezveřejněný účet dodavatele bude mít za následek ručení za dodavatelem neodvedenou DPH. Plátci DPH jsou současně povinni zaregistrovat na FÚ všechny své účty, používané k ekonomické činnosti. Lhůta skončí dnes! Více informací zde.

  Zaměstnavatelé a invalidé - 26. 1. 2013

  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud tak nečiní, mají v této souvislosti jiné povinnosti. Více informací zde.

  Penzijní připojištění v roce 2013 - 4. 1. 2013

  Další změna pro rok 2013: osoba, která spoří na penzijní připojištění se státním příspěvkem, může odečíst od základu daně uhrazené příspěvky, snížené o 12000 Kč (dříve to bylo 6000 Kč). Základ daně lze takto snížit nejvýše o 12000 Kč (stejně jako dříve). Kdo chce tedy využít maximální daňovou úlevu, musí spořit nejméně 2000 Kč měsíčně (dříve 1500 Kč měsíčně). Veškeré daňové změny pro rok 2013 jsou soustředěny zde.

  OSVČ a minimální ZP pro rok 2013 - 3. 1. 2013

  Minimální zdravotní pojištění v roce 2013 pro OSVČ, pro které je podnikání hlavní činností, je 1748 Kč. Naši klienti mají ve svém daňovém listu tuto skutečnost v záhlaví ZP označenu poznámkou "Hlavní". Pokud taková OSVČ dosud platila zálohy nižší, musí zálohu upravit nejpozději pro platbu na leden 2013, tedy k 05.02.2013.

  Informace o spolehlivosti plátce - 2. 1. 2013

  Informaci o "spolehlivosti" plátce je možné získat v systému ARES v odkazu DPH. Více informací zde.

  Zveřejnění čísel účtů plátců DPH - 2. 1. 2013

  Čísla účtů plátců DPH budou nově zveřejněna na internetu. Placení na nezveřejněný účet dodavatele bude mít za následek ručení za dodavatelem neodvedenou DPH. Více informací zde.

  Zahraniční stravné pro rok 2013 - 2. 1. 2013

  Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2013 podle vyhlášky MF č. 392/2012 Sb. jsou uloženy zde.

  Starší informace

  Rok: 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009