• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Informace

  Cestovní náhrady ČR 2012 - 28. 12. 2011

  Cestovní náhrady pro Českou republiku a rok 2012 podle vyhlášky MPSV č. 429/2011 Sb. jsou uloženy zde.

  Ceny PHM pro rok 2012 - 28. 12. 2011

  Ceny pohonných hmot pro zaměstnance i pro podnikatele pro rok 2012 podle vyhlášky MPSV č. 429/2011 Sb. jsou uloženy zde.

  Přání - 22. 12. 2011

  Firma Paradox, s.r.o. a daňový poradce Ing. Jaroslav Hanyáš Vám přejí šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 stabilní právní prostředí, méně práce za více peněz a zákazníky s dobrou platební morálkou. A jakmile se z toho snu probudíte, hlavně klid.

  Zahraniční stravné pro rok 2012 - 15. 12. 2011

  Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2012 podle vyhlášky MF č. 379/2011 Sb. jsou uloženy zde.

  Záloha daně z příjmů - 8. 12. 2011

  Dne 15.12.2011 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Režim přenesení daňové povinnosti - 15. 11. 2011

  Počínaje 01.01.2012 bude nově i u stavebních prací platit režim přenesení daňové povinnosti. Více informací zde.

  Zvýšení daně z pozemků od 01.01.2012 - 5. 10. 2011

  Od 01.01.2012 se zvyšuje daň z některých typů pozemků, používaných v souvislosti s podnikáním. Jedná se o pozemky se zpevněným povrchem, na listech vlastnictví obvykle označených jako zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha. Více informací zde.

  Daňové exekuce - 4. 10. 2011

  Od 01.01.2011 může správce daně provést daňovou exekuci dlužníka, aniž předtím zašle výzvu k uhrazení daňového nedoplatku. Více informací zde.

  Záloha daně z příjmu - 6. 9. 2011

  Dne 15.09.2011 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Záloha daně z příjmu - 2. 6. 2011

  Dne 15.06.2011 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Souhrnné hlášení - 26. 4. 2011

  Souhrnné hlášení se podává měsíčně a to i u čtvrtletních plátců. Více informací zde.

  Nárok na odpočet DPH od 01.04.2011 - 20. 4. 2011

  Plátce DPH má nově nárok na odpočet až v tom měsíci (čtvrtletí), kdy fyzicky obdržel daňový doklad. Více informací zde.

  DPH u služeb a EU - 13. 4. 2011

  Každý plátce DPH by měl věnovat více pozornosti vystavení daňového dokladu za službu v okamžiku, kdy je odběratelem plátce DPH z JČS, nebo když je místo plnění mimo CZ. Více informací zde.

  Záloha daně silniční - 6. 4. 2011

  Dne 15.04.2011 je splatná záloha daně silniční na rok 2011. Naši klienti se podrobnosti k této platbě dozvědí z daňového listu.

  Přenesení daňové povinnosti DPH od 01.04.2011 - 27. 3. 2011

  Počínaje 01.04.2011 a 01.01.2012 bude u některých zdanitelných plnění platit režim přenesení daňové povinnosti. Více informací zde.

  Ručení za DPH od 01.04.2011 - 24. 3. 2011

  Počínaje 01.04.2011 může nastat situace, kdy odběratel (plátce DPH) ručí za to, že dodavatel tuto DPH odvedl. Více informací zde.

  Záloha daně z příjmu - 9. 3. 2011

  Dne 15.03.2011 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Jednatel a pracovní smlouva - 11. 2. 2011

  Jednatel společnosti nesmí mít uzavřenu pracovní smlouvu na výkon ředitele téže společnosti. Tento závěr je nutné aplikovat i na členy statutárních orgánů akciové společnosti. Více informací zde.

  Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2011 - 27. 1. 2011

  Každý, kdo v roce 2010 nabyl nebo pozbyl nemovitost, musí do 31.01.2011 buď podat přiznání, nebo oznámení správci daně. Více informací zde.

  Varianty odvodu sociálního pojištění - 6. 1. 2011

  Musíme změnit své doporučení výběru varianty odvodu sociálního pojištění v roce 2011 pro zaměstnavatele s méně, než 26 zaměstnanci. Výpočty totiž ukázaly, že varianta 2 pro běžného zaměstnavatele výhodná být nemusí. Více informací zde.

  Dohody podle ZP - 6. 1. 2011

  Počínaje 01.01.2011 podle ust. §77/1 ZP musí být dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti uzavřena písemně, jinak je neplatná.

  Zaměstnavatel a nemocenská - 5. 1. 2011

  Počínaje 01.01.2011 podle ust. §192/1 ZP hradí zaměstnavatel zaměstnanci v případě pracovní neschopnosti náhradu mzdy (nemocenskou) v délce 21 dní. Do 31.12.2010 to bylo jen 14 dní. Uvedené opatření má skončit 31.12.2013.

  Zaměstnavatelé a sociální pojištění 2011 - 5. 1. 2011

  Zaměstnavatelé s méně, než 26 zaměstnanci, si podle ust. §7/1/a ZPOJSZ mohou pro rok 2011 zvolit mezi dvěma režimy odvodu sociálního pojištění. Svoji volbu musí oznámit příslušné OSSZ do 20.01.2011. Více informací zde.

  OSVČ a minimální ZP pro rok 2011 - 4. 1. 2011

  Minimální zdravotní pojištění v roce 2011 pro OSVČ, pro které je podnikání hlavní činností, je 1670 Kč. Naši klienti mají ve svém daňovém listu tuto skutečnost v záhlaví ZP označenu poznámkou "Hlavní". Pokud taková OSVČ dosud platila zálohy nižší, musí zálohu upravit nejpozději pro platbu na leden 2011, tedy k 05.02.2011.

  Pozdní podání daňového tvrzení - 3. 1. 2011

  Počínaje 01.01.2010 bude za pozdní podání daňového tvrzení automaticky uplatňována pokuta a to počínaje šestým pracovním dnem po lhůtě. Více informací zde.

  Starší informace

  Rok: 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009