• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Informace

  Záloha daně z příjmu - 17. 8. 2014

  Dne 15.9.2014 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Tato informace platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Záloha daně z příjmu - 6. 6. 2014

  Dne 16.06.2014 je splatná čtvrtletní a pololetní záloha daně z příjmu. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Záloha daně silniční - 4. 4. 2014

  Dne 15.04.2014 je splatná záloha daně silniční na rok 2014. Naši klienti, kterým jsme zpracovali přiznání k dani silniční za rok 2013, se podrobnosti k této platbě dozvědí z daňového listu. Pokud někomu od začátku roku 2014 oproti roku 2013 přibylo další vozidlo, je třeba zálohu z daňového listu zvýšit o cca 3000 Kč za každé nové vozidlo.

  ePortál ČSSZ - 7. 3. 2014

  ČSSZ zavedla tzv. ePortál, což je internetová aplikace na adrese www.cssz.cz, umožňující klientovi obstarat si konkrétní informace. Na ePortále ČSSZ nalezneme především Inventuru pohledávek OSVČ, Žádost o sestavení informativního osobního listu důchodového pojištění a další služby. Do ePortálu se přihlašuje pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky fyzické osoby . Kdo datovou schránku nemá, uvedenou službu využít nemůže, proto doporučujeme si ji zřídit.

  Záloha daně z příjmu - 6. 3. 2014

  Dne 17.03.2014 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. Tato informace platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Zkušenosti z praxe - 23. 2. 2014

  Jakmile NEPLÁTCE DPH začne obchodovat se subjekty z jiného členského státu EU, má bez ohledu na obrat v některých případech povinnost registrovat se jako tzv. osoba identifikovaná k dani a má i povinnost z určitých obchodů odvádět DPH. Konkrétní situaci pak doporučujeme předem konzultovat!!

  Daňové změny od 01.01.2014 - 5. 1. 2014

  Daňové změny k 01.01.2014: Příjmy z dědictví jsou osvobozeny pod daně pro všechny fyzické i právnické osoby. Bezúplatné příjmy jsou osvobozeny od daně pro fyzické osoby, pokud plynou (1) od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, (2) od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou. Průběžně doplňovaný seznam daňových změn je zde.

  Zaměstnavatelé a invalidé - 4. 1. 2014

  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud tak nečiní, mají v této souvislosti jiné povinnosti. Více informací zde.

  Cestovní náhrady ČR 2014 - 3. 1. 2014

  Cestovní náhrady pro Českou republiku a rok 2014 včetně cen pohonných hmot podle vyhlášky MPSV č. 437/2013 Sb. jsou uloženy zde.

  OSVČ a minimální ZP pro rok 2014 - 3. 1. 2014

  Minimální zdravotní pojištění v roce 2014 pro OSVČ, pro které je podnikání hlavní činností, je 1752 Kč. Naši klienti mají ve svém daňovém listu tuto skutečnost v záhlaví ZP označenu poznámkou "Hlavní". Pokud taková OSVČ dosud platila zálohy nižší, musí zálohu upravit nejpozději pro platbu na leden 2014, tedy k 05.02.2014.

  Starší informace

  Rok: 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009