• Služby
 • Ceník
 • O nás
 • Blog
 • Kontakt
 • Informace

  Průmerná mzda za I. až III. čtvrtletí 2010 - 29. 12. 2010

  Průměrnou mzdu v národním hospodářství za I. až III. čtvrtletí 2010 lze zjistit zde.

  Zaměstnavatelé a invalidé - 29. 12. 2010

  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Více informací zde.

  PF 2011 - 24. 12. 2010

  Firma Paradox, s.r.o. Vám přeje klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 pevné nervy, vysoké výnosy, nízké odvody a samozřejmě zástupy spokojených klientů s vysokou platební morálkou.

  Buďte si jistí, že příští rok Vám to opět spočítáme.

  Cestovní náhrady zahraničí 2011 - 22. 12. 2010

  Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2011 podle vyhlášky MF č. 350/2010 Sb. jsou uloženy zde.

  Cestovní náhrady ČR 2011 - 22. 12. 2010

  Cestovní náhrady pro Českou republiku a rok 2011 podle vyhlášky MPSV č. 377/2010 Sb. jsou uloženy zde. Náhrada za použití osobního auta se oproti roku 2010 snížila.

  Úrok z prodlení od 01.01.2011 - 21. 12. 2010

  Počínaje 01.01.2011 se úrok z prodlení při placení daní počítá až od pátého dne prodlení. Více informací zde.

  Ceny PHM pro rok 2011 - 20. 12. 2010

  Ceny pohonných hmot pro zaměstnance i pro podnikatele pro rok 2011 podle vyhlášky MPSV č. 377/2010 Sb. jsou uloženy zde.

  Záloha daně z příjmu - 2. 12. 2010

  Dne 15.12.2010 je splatná čtvrtletní i pololetní záloha daně z příjmu. S ohledem na stávající úpravu úhrady daně doporučujeme zálohu uhradit nejpozději v pondělí 13.12.2010. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Odkazy na články v newsletteru - 1. 12. 2010

  Vážení klienti, v souvislosti s uvedením nových webových stránek upozorňujeme, že nebudou fungovat odkazy na články, uvedené před 22.11.2010 v mailových newsletterech. Články na novém webu však naleznete stejně, jako na starém. Odkazy po 22.11.2010 již opět fungovat budou.

  Nové webové stránky - 22. 11. 2010

  Vážení klienti, na adrese www.webparadox.cz najdete naše nové webové stránky.

  Náležitosti daňového dokladu - 20. 11. 2010

  Daňový doklad musí obsahovat předepsané náležitosti. Doporučujeme se s nimi seznámit, neboť oproti minulosti došlo ke změnám. Více informací zde.

  Účetní závěrka a obchodní rejstřík - 5. 11. 2010

  Subjekt, který je zapsán v obchodním rejstříku, je povinen do sbírky listin vkládat účetní závěrky. Více informací zde.

  Řádná dovolená - 27. 10. 2010

  Zaměstnavatel je povinen dbát na to, aby si zaměstnanci mohli vybrat řádnou dovolenou během kalendářního roku. Více informací zde.

  Pracovní cesta - 24. 10. 2010

  Pracovní cesta je zákonem definované vyslání zaměstnance na práci mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Více informací zde.

  Místo výkonu práce - 24. 10. 2010

  Místo výkonu práce je povinnou součástí pracovní smlouvy. Pro účely cestovních náhrad je zase důležité pravidelné pracoviště pro tyto účely. Více infomací zde.

  Záloha daně z příjmu - 8. 9. 2010

  Dne 15.09.2010 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. S ohledem na stávající úpravu úhrady daně doporučujeme zálohu uhradit nejpozději v pondělí 13.09.2010. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy, číslo účtu FÚ a symboly platby zjistí z daňového listu, který by každý náš klient měl mít.

  Rozdělení zisku v kapitálových společnostech - 4. 6. 2010

  V poslední době se diskutuje problematika rozdělení zisku v kapitálových společnostech a to zejména ve světle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Více informací zde.

  Záloha daně z příjmu - 2. 6. 2010

  Dne 15.06.2010 je splatná čtvrtletní i pololetní záloha daně z příjmu. S ohledem na stávající úpravu úhrady daně doporučujeme zálohu uhradit do pátku 11.06.2010. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy a symboly platby zjistí z daňového listu. Některé subjekty byly od této povinnosti v roce 2009 osvobozeny. Toto osvobození pro rok 2010 již neplatí.

  Daň z nemovitostí - 20. 5. 2010

  Dne 31.05.2010 je splatná daň z nemovitostí za rok 2010. Sazby daně se oproti roku 2009 zdvojnásobily, s výjimkou pozemků typu zahrada, orná půda, hospodářský les. Někteří klienti již dostali buď platební výměr na daň, nebo složenku s novou částkou daně. Klientům, kteří nedostali nic, doporučujeme uhradit daň ve výši dvojnásobku částky roku 2009. Při tomto způsobu platby může vzniknout drobný přeplatek s ohledem na pozemky, kde sazba zůstala beze změny. Přeplatek se vyřídí v dalších letech. Druhá možnost je zajít na místně příslušný FÚ a zjistit částku přesně, ale kdo by tam chodil, že. Symboly platby a číslo účtu lze zjistit zde; předčíslí této daně je 7755. S ohledem na úpravu úhrady daně doporučujeme platbu provést cca o dva pracovní dny dříve.

  Záloha daně silniční - 6. 4. 2010

  Dne 15.04.2010 je splatná záloha daně silniční na rok 2010. Naši klienti se podrobnosti k této platbě dozvědí z daňového listu. S ohledem na úpravu úhrady daně doporučujeme platbu provést cca o dva pracovní dny dříve.

  Podklady pro daň silniční - 6. 4. 2010

  Dovolujeme si požádat naše klienty, kterým se letos změnil vozový park, aby nám dodali velké TP nových vozidel, nebo informace o vozidlech, která přestali používat. Informace jsou třeba pro stanovení zálohy daně silniční na rok 2010.

  Úkony OSVČ ve vztahu k ZP a SP - 30. 3. 2010

  Lhůty úkonů osob samostatně výdělečně činných ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění v roce 2010 jsou uvedeny zde.

  Daň z příjmu - 24. 3. 2010

  Dne 31.03.2010 je splatný doplatek daně z příjmu fyzických a právnických osob za rok 2009. S ohledem na stávající úpravu úhrady daně doporučujeme daň uhradit do 29.03.2010. Platí pouze pro ty subjekty, které mají nedoplatek daně. Naši klienti existenci doplatku, jeho výši a symboly platby zjistí z daňového listu. Doplatek zdravotního pojištění OSVČ je podle §8/5 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění je splatný vždy do osmi dnů po podání daňového přiznání za uplynulý kalendářní rok. Doplatek sociálního pojištění OSVČ je podle §14a/3 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení splatný nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Rovněž platí pouze pro ty subjekty, které mají nedoplatek příslušného pojištění.

  Ceny PHM pro cestovní náhrady - 23. 3. 2010

  Počínaje rokem 2009 zákon sjednotil ceny pohonných hmot pro účely cestovních náhrad podnikatelů a zaměstnanců. Podnikatelé začali používat ceny PHM, platné pro zaměstnance. Ceny PHM jsou uloženy zde.

  Záloha daně z příjmů - 5. 3. 2010

  Dne 15.03.2010 je splatná čtvrtletní záloha daně z příjmu. S ohledem na stávající úpravu úhrady daně doporučujeme zálohu uhradit do 11.03.2010. Platí pouze pro ty subjekty, které mají povinnost zálohu platit. Naši klienti existenci povinnosti, výši zálohy a symboly platby zjistí z daňového listu. Některé subjekty byly od této povinnosti v roce 2009 osvobozeny. Toto osvobození pro rok 2010 již neplatí.


  Platby v hotovosti - 31. 1. 2010

  Výše plateb v hotovosti je omezena zákonem. Více informací zde.

  Informační zdroje pro podnikání - 31. 1. 2010

  Podnikatelé často využívají různé internetové informační zdroje. Některé jsou k dispozici zde.

  Ceny PHM pro cestovní náhrady - 26. 1. 2010

  Ceny pohonných hmot pro zaměstnance pro rok 2010 podle vyhlášky MPSV č. 462/2009 Sb. jsou uloženy zde.

  OSVČ a potřebná potvrzení pro daň z příjmu - 16. 1. 2010

  OSVČ, které mají současně příjmy ze závislé činnosti, potřebují pro zpracování daňového přiznání a přehledů pro ZP a OSSZ získat u svého zaměstnavatele dvě potvrzení. Více informací zde.

  Daň silniční - 15. 1. 2010

  Dne 01.02.2010 je splatný nedoplatek daně silniční za rok 2009. Naši klienti se dozvědí, zda nedoplatek daně mají a v jaké výši, z daňového listu. Na témže listu je i číslo účtu a symboly platby této daně. S ohledem na novou úpravu úhrady daně doporučujeme platbu provést (pokud je to možné) cca o dva pracovní dny dříve.

  OSVČ a minimální ZP pro rok 2010 - 6. 1. 2010

  Minimální zdravotní pojištění v roce 2010 pro OSVČ, pro které je podnikání hlavní činností, je 1601 Kč. V daňovém listu je tato skutečnost v záhlaví ZP označena poznámkou "Hlavní". Pokud taková OSVČ dosud platila zálohy nižší, musí zálohu upravit nejpozději pro platbu na leden 2010, tedy k 05.02.2010.

  Daňový list - 3. 1. 2010

  Naši klienti, kterým zpracováváme daňová přiznání a přehledy, budou počínaje dneškem informováni o platbách daní, pojistných a záloh na tyto platby pomocí daňového listu. Více informací zde.

  Daň z nemovitostí - 3. 1. 2010

  Každý, kdo v roce 2009 nabyl nebo pozbyl nemovitost, musí do 01.02.2010 buď podat přiznání, nebo oznámení správci daně. Více informací zde.

  Sazby daně z nemovitostí pro rok 2010 - 3. 1. 2010

  Základní sazby daně z nemovitostí jsou v roce 2010 dvojnásobné oproti roku 2009. Poplatník však nemusí pouze z tohoto důvodu podat nové přiznání k dani z nemovitostí.

  Starší informace

  Rok: 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009